Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού. Γιατί και πότε είναι χρήσιμος.

Οι επιτυχημένες εταιρείες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν συμβούλους Στρατηγικού Σχεδιασμού για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.  Αυτές οι

ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών. (Business Process Reengineering)

Διεξοδική και λεπτομερής επανεξέταση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας επιχείρησης. Αναλυτική επανεξέταση του καθορισμού της κάθε εργασίας (Job Description), της οργανωτικής δομής, τα συστήματα διαχείρησης