Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Δημοτικού Άρχοντα.

Ενδιαφέρον    Διαφάνεια     Καινοτομία

 

Το 2019 είναι η πρώτη φορά που στην εκλογική διαδικασία θα συμμετέχουν και οι millennials (άτομα που γεννήθηκαν μετά το 2000). Είναι η γενιά η οποία θα κληθεί να ζήσει σε ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό από αυτόν τον οποίο γνωρίζουμε σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να αναλογιστούμε τι καλούμαστε να επιλέξουμε σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πρώτα και πάνω από όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι επιλέγουμε τον Δήμαρχο ο οποίος θα βάλει τις βάσεις για την επόμενη εικοσαετία (2020-2040).

Θα πρέπει λοιπόν να φιλτράρουμε τις λέξεις, οι οποίες χάνουν εντελώς το νόημα τους όταν χρησιμοποιούνται από πολιτικούς. Μία τέτοια λέξη είναι το «όραμα». Το όραμα, το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας οποιαδήποτε επιτυχημένης επιχείρησης, όταν χρησιμοποιείται από πολιτικούς καταλήγει να έχει την έννοια της πομφόλυγας απλά και μόνο γιατί δεν συνοδεύεται ποτέ από μελετημένο σχέδιο δράσης.

Γι’ αυτό το λόγο κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επιλέξουμε τους δημοτικούς μας άρχοντες με κριτήρια τα οποία συνοψίζονται σε τρείς λέξεις. Ενδιαφέρον, Διαφάνεια και Καινοτομία.

 

Ενδιαφέρον

Πιστεύουμε ειλικρινά ότι αυτός τον οποίο θα ψηφίσουμε ενδιαφέρεται πραγματικά για το Δήμο μας και αν ναι πως το δείχνει; Τι είναι αυτό το οποίο μας πείθει ότι το ενδιαφέρον του αυτό είναι ειλικρινές και όχι ψεύτικο ή ιδιοτελές. Το πλέον συνηθισμένο λάθος το οποίο κάνουμε στην επιλογή των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι να επιλέγουμε με κομματικά κριτήρια μεταφέροντας έτσι την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και στους Δήμους.

 

Διαφάνεια

Οι δήμοι είναι πλέον μεγάλες οικονομικές μονάδες. Είναι αδιανόητο να λειτουργούν με πλήρη αδιαφάνεια στα οικονομικά τους. Από ποιο ποσό και πάνω πρέπει να έχουν ισολογισμούς και έλεγχο από ορκωτούς λογιστές; Ποια υποχρέωση έχουν για τη δημοσιοποίηση των ισολογισμών τους; Χωρίς λογιστήρια με διπλογραφικό σύστημα και διεθνή οικονομικά και λογιστικά πρότυπα γίνεται σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί ο οποιοσδήποτε για «σπατάλη».

Άρα είναι επιτακτική ανάγκη, ένα κριτήριο να είναι τι έχει κάνει ή τι προτίθεται να κάνει για τη διαφάνεια των οικονομικών του Δήμου.

 

Καινοτομία.

Ποια νέα τεχνολογία ή υπηρεσία προσπάθησε ή έχει σκοπό να προωθήσει ο Δήμος; Τι νέο έχει σκοπό να προσφέρει για την εξυπηρέτηση των Δημοτών; Εντάξει δεν λέμε να γίνει και Δήμος Τρικκαίων, αλλά επιτρέπεται με προϋπολογισμό κατά πολύ μεγαλύτερο των Τρικάλων να υστερεί σε καινοτομία και υπηρεσίες;

Πώς συγκρίνεται ο Δήμος με αντίστοιχους όμορους Δήμους ή και ισότιμους Δήμους σε μια σειρά αντικειμενικών και μετρούμενων στοιχείων όπως:

  1. Ηλεκροδοτούμενα m2 του δήμου και ετήσια έσοδα ανά ηλεκτροδοτούμενο m
  2. Ποσότητα αποκομιδής απορριμμάτων και ποσότητα ανακυκλωμένων προϊόντων σε σχέση με τα απορρίμματα που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ.
  3. Έσοδα του Δήμου από εμπορικές δραστηριότητες ( Ενοικιάσεις χώρων, τραπεζοκαθισμάτων, ακινήτων, νεκροταφεία κ.ά.)
  4. Χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομήσεων.

 

Η συγκριτική στατιστική (Benchmarking) και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) είναι ο μόνος τρόπος να συγκρίνεις λογικές και θητείες, διαφορετικά εάν συνεχίσουμε να επιλέγουμε με συναισθηματικά ή κομματικά κριτήρια ας μην παραπονιόμαστε για την ποιότητα ζωής στον Δήμο μας.

 

Καλή επιλογή να έχουμε.

 

Ι. Καλογεράς