Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών. (Business Process Reengineering)

Διεξοδική και λεπτομερής επανεξέταση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας επιχείρησης. Αναλυτική επανεξέταση του καθορισμού της κάθε εργασίας (Job Description), της οργανωτικής δομής, τα συστήματα διαχείρησης καθώς και την ροή της κάθε εργασίας μέσα στην επιχειρηαμτική διαδικασία. Παράλληλα διενεργείται και πλήρης επανεξέταση των ορισμών καθώς και των πεποιθήσεων που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Κύριος στόχος του (BPR) είναι να αναθεωρήσει τους τρόπους της δουλειάς επανασχεδιάζοντας όλες τις διαδικασίες από το μηδέν.Μόνο έτσι θα καταφέρει μιά επιχείρηση να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της σε κρίσιμους τομείς όπως: Το κόστος, η εξυπηρέτηση, η ποιότητα, ο χρόνος αντίδρασης και η παραγωγικότητα.

Βασικός παράγοντας είναι ηπλήρης εκμετάλευση των δυνατότήτων που μας δίνει η χρήση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα. Πολλές φορές η διαδικασία αυτή αναφέρεται και σαν Business Process Redesign.

Αφήστε μια απάντηση